Skip to main content

VI. KONTAMINACJA

wierzymy w korzyści z hybrydyzacji

Głęboko zakorzeniona tendencja, której nie sposób się oprzeć, to skłonność do zmian.  W kolekcji Visionnaire jest to stale dostrzegalne. Wprowadzane zmiany są tylko pozornie przeciwstawne, ale w rzeczywistości uzupełniają się. Dla Visionnaire wiara w korzyści, jakie można uzyskać z zaburzenia formy,  prowadzi do intensywnego słuchania i aktywnej propozycji nowych rozwiązań. Z jednej strony spontaniczny gust hybrydowy znajduje odbicie w otwartości na wszelkie bodźce, o dowolnej naturze, mające na celu wchłanianie i przepuszczanie wszelkich bodźców przychodzących ze świata zewnętrznego. Z drugiej strony jest synonimem ruchu przeciwnego, rozszerzaniu zakresu działania poprzez wszechobecne wpływy świata zewnętrznego.. Dzięki tej wrodzonej tendencji do wchłaniania i wykorzystywania odmienności, kolekcja Visionnaire posiada antypurystyczną linię wyrazu, za pomocą której utrwala swój własny oryginalną styl, który woli dodawanie od odejmowania, dźwięk od ciszy, obecność koloru od jego braku.

Nasze upodobanie do eksperymentowania napędzane jest, bezgraniczną ciekawością i chęcią poszukiwania najlepszych rozwiązań. Dzięki tej wyjątkowej ciekawości zdobywamy informacje, które są kanwą dla naszych  inspiracji. Staramy się stworzyć nasz osobisty alfabet znaków, tworząc „kod różnorodności” rozpoznawalny w kreacjach na całym świecie.

Fotografia: Delfino Sisto Legnani