Skip to main content

I. KULTURA

wierzymy w prymat wiedzy

Wierzchołek piramidy, kluczowa wartość, która wskazuje na pierwszą z fundamentalnych koncepcji tożsamości i filozofii Visionnaire. Nasza działalność wynalazcza i twórcza jest napędzana przez precyzyjną wizję kulturową, w której tworzenie wiedzy, wymiana intelektualna i doświadczenie zdobyte poprzez zachęcanie do wszechstronnego dialogu między jednostkami są podstawowymi priorytetami o wielkim znaczeniu w życiu zbiorowym współczesnych społeczności.

W naszej codziennej praktyce, w działalności projektowej i produkcji artefaktów znajdujących się w naszych kolekcjach, angażujemy się w istotne ćwiczenia badawcze i eksperymentalne. To właśnie w przebiegu tego teoretycznego i praktycznego procesu powstają warunki do myślenia o początkowych intuicjach, testowania alternatywnych rozwiązań, otwierania się na nowe informacje.

Kontekst ten stwarza możliwości uczenia się, a w efekcie poszerzania naszej wiedzy; każdy projekt jest szansą – prawdziwą szansą – wywołania refleksji, połączenia pomysłów i kultywowania nowych wkładów myślowych, zdolnych przybrać postać preferowanego formatu, poprzez który można skoncentrować się na generowaniu wyrafinowanych twórczych rozważań, które mogą reprezentować niezwykłe kulturowe aktywa, które mamy obowiązek pielęgnować.

Visionnaire poprzez swoje działania Design Driven realizuje intencję zachęcania do dialogu między jednostkami, aby aktywować bodźce, które mogą być przydatne do zdobywania nowych narzędzi wiedzy.

Fotografia: Delfino Sisto Legnani