Skip to main content

IX. Luksus

wierzymy w bogactwo sensownych treści

Visionnaire, dzięki charakterowi swojego sposobu pracy, w istotny sposób przyczynił się do odnowienia parametrów wchodzących w skład definicji luksusu w dziedzinie współczesnego wyposażenia wnętrz. Praca firmy sugeruje powrót do zakwestionowania aktualności pewnych terminów, takich jak „wystrój” lub „ozdoba”, kluczowych wyrażeń, za pomocą których ludzie zawsze mierzyli i opisywali typ stylu, które społeczeństwo uznaje za odpowiednie do zdefiniowania ich upodobań, które odpowiada na ich potrzeby i nadaje ton danej chwili.

Cenimy sobie pojęcie luksusu oparte na żmudnym poszukiwaniu najlepszych materiałów, unikalnych i rzadkich w swojej specyfice, dodatkowo wzmocnionych umiejętnym, a czasem nowatorskim podejściem do ich wykonania, montażu i wykończenia. Ale pielęgnujemy również szczere, głębokie pragnienie powiązania obiektywnego bogactwa materialnego naszych rozwiązań z niewątpliwą wartością dodaną oferowaną przez sensowną treść i precyzyjnie dostrojoną wrażliwość, przypisując nieskończenie cenny status tworzeniu artefaktów, z którymi można nawiązać bezpośrednią relację, kontakt intymnych, codziennych uczuć, które mogą generować autentyczne poczucie osobistego dobrostanu.

Bogactwo Visionnaire nie jest chwilowym oszołomieniem wywołanym przemijającymi modami, ale odą do wspaniałości, która może trwać w czasie, z ambicją stania się ponadczasowym, a zatem zawsze aktualnym klasykiem.

Luksus, który kochamy, jest wynikiem szlachetnej harmonii między naszymi innymi wartościami i z nimi: ponieważ nie ma cenniejszego materiału niż szacunek dla natury, kultury i spuścizny know-how wyrażonej w naszej pracy.

Fotografia: Delfino Sisto Legnani