Skip to main content

III. Projekt

wierzymy w wartość zaprojektowanego środowiska

Visionnaire funkcjonuje w stworzonym przez człowieka środowisku, w przestrzeniach wewnętrznych lub zewnętrznych, które codziennie witają człowieka.  Wdrażając proces drobiazgowego, natchnionego projektowania realizujemy misję nadania miejscom życia codziennego jakości absolutnej, czego przykładem jest natura. By osiągnąć ten efekt, design staje się narzędziem, za pomocą którego można nadać formę i treść dowolnemu miejscu. Wierzymy w hipotezę, że istnieje ścisły związek między jakością projektowanych przestrzeni a jakością życia ich mieszkańców, gdzie wzrost pierwszego odpowiada wzrostowi drugiego. Intuicyjne zrozumienie natury co leży u podstaw naszej działalności. Wdrożenie tych idei w projektowanie i produkcję prowadzi do rozwiązań, które mają duży wpływ na dobrostan psychofizyczny użytkowników.

Visionnaire ma swój wkład w propagowanie specyficznej, włoskiej wrażliwości na piękno. Terytorium naszego kraju jest pełne osobliwości natury. Krajobraz i położenie Włoch są wyjątkowo różnorodne, co przekłada się na zróżnicowaną kulturę życia w zgodzie z naturą. Opierając się na tym doświadczeniu, lubimy myśleć, że nasz projekt wie, jak stworzyć optymalną mieszankę między kulturą naszego pochodzenia a kulturą innych krajów, z którymi mamy przyjemność współpracować. W naszym działaniu przejawiamy szacunek dla wszystkich współczesnych społeczności.

Fotografia: Delfino Sisto Legnani