Skip to main content

IV. PRZEDMIOT

wierzymy w empatię w postępowaniu z obiektami

Nasz projekt jest aktem badawczym, który oprócz nadawania formy myśli i rozwijania tożsamości generuje materialną spójność: projektujemy i produkujemy przedmioty – tj. wymyślamy i budujemy – nie wyobrażając sobie tych przedmiotów jako formalnych wariacji określonego typu, ale jako kanały sensu i znaczenia, których obecność jest konieczna do przekazania koncepcji lub idei.

Nasze obiekty rozwijają niematerialne wyobrażenia i materialne zastosowania. Są zestrojone ze sobą i z przestrzenią, w której się znajdują: nigdy nie są traktowane jako odosobnione elementy, zamiast tego są postrzegane jako części całości, ponieważ każdy artykuł wyróżnia się niezwykłą zdolnością dopasowania do otoczenia, bycia wkomponowanym w kontekst, nie tracąc możliwości wyrażenia własnej precyzyjnej, silnej osobowości.

Przedmioty wyposażenia Visionnaire – i powstające z ich połączenia otoczenie – mają działać jak bodźce uruchamiające dialog, ważne węzły sieci wzajemnych relacji, które nadają charakter wszystkim przestrzeniom życia, urządzenia gotowe do wytworzenia „ładunku” – poza poziomem estetycznym – który umożliwia im nawiązanie empatycznej relacji z użytkownikami.

Zdecydowanie ekskluzywne – w tym sensie, że są cenne – materialne rezultaty naszych wysiłków nabierają również roli inkluzywnych podmiotów, zdolnych do otwarcia się na szeroki wachlarz prezentacji: poza ich wrodzonym „praktycznym funkcjonowaniem”, otaczające nas przedmioty – przede wszystkim w przestrzennej domenie intymności w domu, ale także gdzie indziej – obdarzone są teraz „funkcją emocjonalną”, którą uzupełnia „funkcja afektywna”. Duża część z naszego postrzegania wartości i tytułowania „domem” danego miejsca zależy od stopnia dostrojenia, jaki jesteśmy w stanie osiągnąć z tymi nieożywionymi obecnościami, emocjami i uczuciami płynącymi z ich użycia.

Fotografia: Delfino Sisto Legnani