Skip to main content

Visionnaire składa hołd rzemiosłu jako jednemu z najwznioślejszych przejawów pracy i talentów ludzkości. To nośnik kreatywności i najlepszy środek, aby przekształcić historię w przyszłość, a tradycję w innowację. Marka rozwinęła swój model biznesowy wokół koncepcji metaluksusu, a mianowicie dążenia do wyjątkowości i doskonałości, a także udoskonalania materiałów i form. Visionnaire wspiera sieć dzielnic rzemieślniczych, które znajdują się w różnych regionach na całym terytorium Włoch.

Każdy warsztat ucieleśnia najwyższy poziom określonej techniki twórczej. Nasi mistrzowie rzemieślnicy wkładają pasję i umiejętności w tworzenie wyjątkowych przedmiotów, które są efektem autentycznej pracy z miłością i smakiem. To proces, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i świadczy o dążeniu do piękna i doskonałości. 

Visionnaire definiuje swoją misję jako promowanie pozytywnych wartości dla społeczności i w swoich działaniach biznesowych stawia na generowanie przynajmniej jednego pozytywnego wyniku lub redukcję negatywnych skutków – w odniesieniu do ludzi, społeczności, terytoriów i środowiska. 

Niedawno Visionnaire nominował dzielnicę rzemieślniczą do organizowanej przez MAM – Maestro d’Arte e Mestiere nagrody Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, we współpracy z ALMA, Międzynarodową Szkołą Kuchni Włoskiej. Dzielnica nominowana przez Visionnaire specjalizuje się w pracy z marmurem i zdobyła nagrodę dedykowaną znakomitym Mistrzom Rzemieślników działających w 23 różnych kategoriach sztuki i rzemiosła: od ceramiki po biżuterię, od obróbki drewna po meble, od metali po maszyny, od mozaiki po wyroby skórzane, druk artystyczny i renowacji, od tekstyliów po rzemiosło teatralne… aż do zawodów związanych ze smakiem i gościnnością. MAM postanawia oddać hołd licznym „inteligentnym dłoniom”, które kształtują „wielkie piękno” sprawiając, że czujemy się spadkobiercami wielkich lekcji renesansu i jego niezrównanej kultury.

Marka inwestuje w rozwój i ochronę włoskiego know-how rzemieślniczego oraz talentów twórczych mistrzów rzemiosła poprzez inwestycje materialne i niematerialne we własne warsztaty. Z jednej strony firma prowadzi badania nad wydajnością produkcyjną, modernizacją urządzeń oraz opracowywaniem praktyk produkcyjnych w celu zmniejszenia wpływu na środowisko. Z drugiej strony angażujemy naszych rzemieślników na poziomie ludzkim, włączając ich w inicjatywy kulturalne, nagrody i korzyści związane z ich pracą.